Tag: चांद्रयान-2 मोहीम

चांद्रयान-2 मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण; अजून सात वर्षे पुरेल एवढा इंधनसाठा

चांद्रयान-2 मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण; अजून सात वर्षे पुरेल एवढा इंधनसाठा

चांद्रयान-2 ऑर्बिटरने चंद्राभोवती एक वर्ष पूर्ण केले असून पुढचे सात वर्ष पुरेल एवढा इंधनसाठा या ऑर्बिटरमध्ये असल्याची माहिती इस्त्रोने दिली ...