Tag: चालु घडामोडी

खाजगीकरणाच्या देशा…

खाजगीकरणाच्या देशा…

जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची तुलना केवळ अशक्य आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत कोरोना आधी ...