Tag: जनुकीय बदल

Nobel Prize 2020: रसायनशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार दोन महिलांना जाहीर

Nobel Prize 2020: रसायनशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार दोन महिलांना जाहीर

रसायनशास्त्रातील 2020 चा नोबेल पुरस्कार फ्रान्सच्या इम्यन्युएल्ले कारपेंटिअर आणि अमेरिकेच्या जेनिफर डाॅडना यांना जाहीर करण्यात आला आहे. जनुकीय बदल करणारं ...