Tag: जमिन खरेदी कायदे

Land Agreement | जमीन खरेदी करताना घ्या ‘ही’ काळजी, फसवणूक झाल्यास ‘येथे’ करा तक्रार….

स्वतःच्या हिंमतीवर जमीन खरेदी करणे हे प्रत्येक सामान्य माणसाचे स्वप्न असते. परंतु आजकाल जमीन ( land) घेणे अवघड झाले आहे. ...