Tag: झाड

‘हे’ चार घरगुती उपाय करा झाडांना लागलेली कीड होईल नष्ट

आपल्या घरासोमर झाडें मस्त हिरवीगार (Greenery) टवटवीत असल्यावरच छान दिसतात. त्यांना रोज पाणी घालणे म्हणजे त्यांची निगा राखणे नव्हे. आपल्या ...