Tag: संशोधक

पवनचक्कीच्या मदतीनं पाणी तयार करणारा तरूण संशोधक

अभिमानास्पद: पवनचक्कीच्या मदतीनं ‘पाणी’ तयार करणारा तरूण संशोधक

भारताला 'जुगाड करणार्‍यांचा देश' म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आपल्या देशातील लोक प्रत्येक समस्येवर काही ना काही तरी उपाय काढत ...