Tag: mend day article

World Men’s Day : पुरुष असा ही!

World Men’s Day : पुरुष असा ही!

दरवेळी केवळ समानतेच्या दरवळीत पुरुष शब्द वाळीत उपरा ठरतो. अगदी आधुनिक वगैरे म्हणविणाऱ्या काळात जेंडरपार्शिअल न राहता कौतुकाच्या चार शब्दांनी ...